JULBRÖD

  • Vörtbröd på hembryggd vört: 50 kr.


  • Ankarstock: 60 kr.


  • Skånsk kavring: 45 kr.


  • Surdegsknäcke: 60 kr.