KURSTIDER KURS A

Kurs 1:


  1. Torsdag 8 september 2022 kl 19:00 - 21:30: Start
  2. Lördag 17 september 2022 kl 08:00 - 17:00: Bryggning
  3. Tisdag 27 september 2022 kl 19:00 - 21:00: Tappning
  4. Tisdag 8 november 2022 kl 19:00 - 22:00: Avslutning


Kurs 2: Kursen inställd pga. få deltagare


  1. Torsdag 6 oktober 2022 kl 19:00 - 21:30: Start
  2. Lördag 22 oktober 2022 kl 08:00 - 17:00: Bryggning
  3. Tisdag 9 november 2022 kl 19:00 - 21:00: Tappning
  4. Tisdag 6 december 2022 kl 19:00 - 22:00: Avslutning

KURSTIDER KURS B

Inget datum fastställt. Är du intresserad, hör av dig via vår kontaktsida!